Kwiaciarnia Orchidea Komolec Justyna
ul. Raciborska 54
44-285 Kornowac

tel. 32 419 10 80
kom. 604 233 034

mail: kontakt@orchidea-kornowac.pl

j

Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta

Wychodząc naprzeciw naszym stałym klientom w naszej Kwiaciarni została wprowadzona Karta Stałego Klienta.

Klient po zebraniu paragonów zakupowych na łączną wartość 500,00zł (nie obowiązuje ograniczenie czasowe) – otrzymuje Kartę Stałego Klienta – uprawniającą Go do stałego 5% rabatu na wszystkie dokonywane u nas zakupy.

Ponadto Klient otrzymuje od nas informacje o wyprzedażach, konkursach, newsach, specjalnych rabatach w formie newslettera lub poprzez SMS. Więcej informacji na ten temat dostępne w Regulaminie Karty Stałego Klienta.

REGULAMINIE KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin Karty Stałego Klienta zwany dalej Regulaminem określa zasady otrzymania i warunki korzystania z Kart Stałego Klienta firmy Kwiaciarnia „Orchidea”

1.2. Przedmiotem Regulaminu jest Karta Stałego Klienta zwana dalej Kartą, która stanowi część programu lojalnościowego (tzw. „Program”) Klientów sklepu Kwiaciarnia „Orchidea”, służąc jako karta rabatowa.

1.3. Organizatorem Programu jest Kwiaciarnia „Orchidea”. z siedzibą w 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 54, NIP: 6391852318, (zwany dalej „Organizator”).

1.4. Uczestnictwo w Programie i otrzymanie Karty jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

1.5. Program jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do odwołania, którego termin zostanie podany przez Kwiaciarnia Orchidea do wiadomości uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonej w sklepach oraz na stronie internetowej www.orchidea-kornowac.pl

2. Karta Stałego Klienta

2.1. Karta Stałego Klienta upoważnia do korzystania z następujących przywilejów:
a) zakupy w Kwiaciarni „Orchidea” rabatem wartościowym w wysokości 5%,
b) otrzymywanie informacji o wyprzedażach, konkursach, newsach, specjalnych rabatach w formie internetowego newslettera, lub poprzez SMS

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania produktów, za nabycie których rabat wartościowy będzie przyznawany w wyższej wysokości niż na zasadach opisanych powyżej.

2.3. Każda Karta posiada indywidualny numer konieczny do identyfikacji jej właściciela.

2.4. Każdy Klient może posiadać tylko jedną Kartę.

2.5. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową czy kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu ani użyczeniu, a okres jej ważności nie podlega wygaśnięciu oprócz sytuacji, w której program lojalnościowy, której Karta stanowi część, zostanie zakończony przez Organizatora.

2.6. Karta obowiązuje tylko w firmie Kwiaciarnia „Orchidea” i nie jest honorowana na stoisku z kwiatami rabatowymi prowadzonym przez Ogrodnictwo Kozielski Krzysztof

3. Zasady przyznawania Karty Stałego Klienta

3.1. Warunkiem otrzymania Karty jest dokonanie zakupów o łącznej wartości 500,00 zł ( paragony za zakupy zbierane będą w specjalnie przygotowanej książeczce ) oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wykonaniu tych czynności Karta wydawana jest Klientowi przez pracowników Kwiaciarni „Orchidea”

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie czy brak podpisu.

4. Warunki korzystania z Karty Stałego Klienta

4.1. Warunkiem wykorzystania rabatu jest wręczenie swojej Karty sprzedawcy w sklepie Kwiaciarnia „Orchidea” przed dokonaniem zapłaty za produkty (tj. przed zamknięciem transakcji).

4.2. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.

4.3. Rabaty wynikające z posiadania Karty nie dotyczą towarów przecenionych, chyba że Organizator zarządzi inaczej.

4.4. W przypadku utraty Karty jej Właściciel powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, Wówczas też Klient może ubiegać się o nową Kartę.

5. Dane osobowe

5.1. Podpisując formularz rejestracyjny uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem oraz promocją działalności Kwiaciarni „Orchidea”

5.2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych uniemożliwia wydanie Karty.

5.3. W każdej chwili posiadacz Karty może wejrzeć w treść swoich danych osobowych w sklepie, w którym jego Karta została wydana.

5.4. Posiadacz Karty ma prawo żądać poprawienia swoich danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej Organizatora www.orchidea-kornowac.pl.

6.2. Podpisanie formularza rejestracyjnego przez Klienta pragnącego otrzymać Kartę Stałego Klienta równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.