Kwiaciarnia Orchidea Komolec Justyna
ul. Raciborska 54
44-285 Kornowac

tel. 32 419 10 80
kom. 604 233 034

mail: kontakt@orchidea-kornowac.pl

Urodziny Kwiaciarni „Orchidea”

W  październiku obchodzimy swoje 10 urodziny w związku z tym przygotowaliśmy dla was niespodziankę: Na cały asortyment kwiaciarni dajemy 10% rabatu, z promocji można skorzystać w dniach 4-16 października. Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

POD HASŁEM 10 urodziny Kwiaciarni „Orchidea”

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady promocyjnego nabywania Produktów.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Kwiaciarnia „Orchidea: Komolec Justyna z siedzibą w Kornowacu, ul. Raciborska 54, 44-285 Kornowac (dalej „Organizator”).

 

 • 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Produktów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem: „10 Urodziny Kwiaciarni „Orchidea””.
 2. Produkty – pełny asortyment dostępny w kwiaciarni oraz pawilonie, który objęty jest Akcją Promocyjną.
 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej – pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

 

 • 3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie firmy Kwiaciarnia ‘Orchidea” mieszczącej się pod adresem : ul. Raciborska 54, 44-285 Kornowac

 • 4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

 1. Akcja Promocyjna trwa od 04 października 2021r. do 16 października 2021 r.
 2. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo nie zaś obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest dokonanie zakupów za dowolną kwotę w wyżej podanym terminie.

 

 1. Cena zakupu Produktów, zostanie obniżona o 10% względem cen regularnych produktów w koszyku zakupowym. Rabat będzie naliczany przy kasie w momencie sprzedaży.
 2. W ramach promocji można zakupić cały asortyment oferowany przez firmę Kwiaciarnia „Orchidea”
 3. Promocja nie obowiązuje kwiatów żywych rabatowych stanowiących własność firmy Ogrodnictwo Kozielski Krzysztof, która to posiada punkt sprzedaży na terenie Kwiaciarni „Orchidea”
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych Produktów niniejszą Akcją Promocyjną, rozstrzygające znaczenie ma informacja Kierownika Sklepu.
 5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, ani kartą stałego klienta.
 6. W ramach Akcji Promocyjnej nie można kupować bonów podarunkowych .

 

 • 5

Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny  we właściwej zakładce na stronie www.orchidea-kornowac.pl

 • 6

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia nabycia Produktów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Organizatora celem rozważenia okoliczności sprawy.